Anasayfa » Hilye-i Şerif Alanlar

Hilye-i Şerif Alanlar

Hilye-i Şerif Alanlar

İstanbul Antikacılar olarak Hilye-i Şerif alımı yapmaktayız. Satmak istediğiniz Hilye-i Şerifler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Web sitemiz üzerinde iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. İstanbul Antikacılar olarak, İstanbul’un ilçe ve semtlerinden antika eserlerinizi alıyoruz. Antika hile-i şerif için bizi arayabilir antika hilye-i şerifleriniz için bizden fiyat alabilirsiniz. İstanbul antikacılar hilye-i şerif alım ve satımı. Kadıköy’de bulunan İstanbul Antikacılar antika eserlerinizi değerinde almakta. Satmak için hemen İstanbul Antiği ara.

Hilye-i Şerif Nedir?

Hilye, hilye-i şerîf, hilye-i saâdet ya da hilye-i nebî, İslam Sanatının örnekleri arasında yer alır. Osmanlı kültüründe Hz. Muhammed’in vasıflarını tasvir eden, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için Hilye-i Şerif kullanılmıştır. Peki, Hilye-i Şerif nedir? İşte detaylar…

Sözlükte “süs, ziynet, kolye” gibi mânalara gelen hilye mecazen “yaratılış, sûret ve güzel vasıflar” demektir. Kelime Osmanlı kültüründe Resûl-i Ekrem’in vasıflarını, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılmıştır.

Hz. Peygamber’in hilyesi hakkındaki rivayetler hadis kitaplarında “Ṣıfâtü’n-nebî” ve “Feżâʾil” gibi başlıklar altında verilmiştir. Bu rivayetleri hadis kaynakları yanında çeşitli eserlerden derleyip bir arada değerlendiren ve “şemâil” adıyla bir ilim haline getiren Tirmizî, Kādî İyâz gibi müellifler ise hilye konusunu şemâil kitaplarının Resûlullah’ın vücut yapısıyla ilgili özelliklerinin anlatıldığı “Ḫalḳu Resûlillâh” adlı ilk bölümünde incelemişlerdir.

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Şemâilü’n-nübüvveti’l-Ahmediyyeti’l-Muhammediyye adlı Arapça-Türkçe karışık mensur eseri bu konudaki ilk örneklerden biridir. Kitabın birinci bölümünde Hz. Peygamber’in hilyesi ve şemâiliyle ilgili rivayetler kaydedilmekte, ardından Türkçe mensur mevlidi andıran bir kısımdan sonra eser Resûl-i Ekrem’in ahlâkına dair Arapça bir metinle sona ermektedir. Tek nüshası Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde mevcut olan bu eserin yanında Hüdâyî’nin Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir mecmuada “Hilye-i Resûlullah” başlığını taşıyan yirmi beş beyitlik bir hilyesi daha bulunmaktadır. Kaynak:Posta

Hilye-i Şerif Fiyatları

Hilye-i Şeriflerinizi satmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Antika hilye-i Şerif fiyatı için bizden teklif almayı unutmayın. Satmak istediğiniz antika hilye-i şerif fotoğraflarını WhatsApp, Telefram, İnstegram üzerinden bize gönderebilirsiniz. Antika eserleriniz için ortalama bir fiyat verebiliriz. Sonrasında antika eserleriniz için yerinde inceleme yaparak antika eserinizin net fiyatını belirlemekteyiz. Sonrasında ödemeyi nakit yaparak antika eserlerinizi adresinizden alıyoruz. İstanbul Antika . Antika alım ve Satım.

Hilye-i Şerif Alanlar, İstanbul’da Hilye-i Şerif Alanlar kimlerdir?

İletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. İstanbul’da Hilye-i Şerif alımı yapıyoruz. Bizden teklif almadan satmayın.

İstanbul Hilye-i Şerif Alanlar

Kadıköy Hilye-i Şerif Alanlar

Hilye-i Şerif Alanlar

Hilye-i Şerif Fiyat